Personuppgiftspolicy

Här beskrivs Ljusterö IS behandling av personuppgifter.

Ljusterö IS är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

De personuppgifter som behandlas för medlemmarna i föreningen är:

  • Namn
  • Adress och postadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Typ av medlem – senior, junior, pensionär, familj

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter är att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet. Personuppgifterna används för att:

  • Lämna information till medlemmar per post, e-post, SMS samt telefon.
  • Kalla till föreningsstämmor, gemensamma städdagar och liknande
  • Skicka inbjudan till av föreningen anordnade aktiviteter typ tennisskola, fotbollsträningar och liknande
  • Skicka fakturor gällande årsavgifter och liknande

Personuppgifterna hanteras av styrelsen, ledare och funktionärer som har ett uppdrag för Ljusterö IS. De är skyddade mot otillbörlig åtkomst och lämnas inte ut till tredje part. Personuppgifterna sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna policy.

Personuppgifterna kan också hanteras av samarbetspartners som Ljusterö IS har avtal med. Till exempel bokningssystem för tennisbanor, administrativa system för hantering av kallelser/information och bokförings/redovisningstjänster. Om personuppgifter behandlas av samarbetspartners ska alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal finnas mellan Ljusterö IS och samarbetspartnern.