Verksamhetsidé och värdegrund

Här hittar du vår verksamhetsidé och värdegrund som beslutades i styrelsen hösten 2022.

Verksamhetsidé Ljusterö IS
Ljusterö IS finns till för dig som är intresserad av att utöva eller bidra till föreningens olika aktiviteter. Vi erbjuder träningsverksamhet för barn, ungdomar, vuxna och pensionärer. Ljusterö IS ska bidra till allas välbefinnande och ses som den naturliga mötesplatsen för att vi alla ska må bra och ha kul.

LISlogo


Värdegrund Ljusterö IS – Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Ljusterö IS vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet
I Ljusterö IS har alla medlemmars röst lika värde. Det innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder får vara med i Ljusterö IS verksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för Ljusterö IS verksamhet. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Idrottsrörelsens värdegrund består av fyra grundläggande principer som är vägledande för all verksamhet som bedrivs inom ramen för RF:s medlemsförbund och deras föreningar.