Årsmöte 2021

arsmote

 

Årsmötesprotokoll 2020 finns här>

Dagordning/föredragningslista hittar du här>
Verksamhetsberättelse 2020 finns här>
Resultaträkning 2020 finns här>
Balansräkning 2020 finns här>
Budget 2021 finns här>
Revisionsberättelse finns här>
Förslag till val 2021 finns här>