Våra aktiviteter och förhållningsregler Covid-19

installt

Våra aktiviteter i Ljusterö skola är inställda tillsvidare, på grund av risken för smittspridningen av Covid-19. Vi får löpande information från Riksidrottsförbundet och Österåkers kommun om råd och rekommendationer. Vi informerar när vi kan köra igång aktiviteterna igen.

installt

 

Nedanstående information gällde fram till och med 18 december 2020:
Eftersom idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare är tillåtna, trots skärpta allmänna råd, fortsätter vi med våra aktiviteter tillsvidare: barngymnastik, innebandy och pingis. Det under förutsättning att alla deltagare och föräldrar följer nedanstående förhållningsregler kopplade till Covid-19. Reglerna gäller för kommunens idrottsanläggningar och även vid Ljusterö IS aktiviteter.
Om du har frågor kontakta ledaren för din aktivitet eller skicka e-post till info@ljustero-is.se

 

Förhållningsregler Österåkers idrottsanläggningar med anledning av Covid-19

Rådande pandemi kommer att påverka aktiviteter och samverkan i och kring kommunens idrottsanläggningar en tid framöver. Tillsvidare förhåller vi oss till följande grundregler med syfte att förhindra smittspridning och följa lag, riktlinjer och allmänna råd. Om en aktivitet eller ett evenemang innebär risker och svårigheter att efterfölja ovan regler och rekommendationer ska det inte genomföras.

  • Den allmänna uppmaningen från Folkhälsomyndigheten och idrotten, att byta om hemma, är grundregel. Om annat alternativ bedöms nödvändigt ansvarar föreningen för att säkra alternativ erbjuds.
  • Endast aktiva, ledare och personal med direkt koppling till tränande grupp/lag får uppehålla sig i omklädningsrum, aktuell träningsyta eller område i dess direkta anknytning.
  • Föräldrar och anhöriga ombeds lämna och hämta utanför anläggningen.
    Sker annat ska detta vara i dialog med tränare/ledare för aktuell grupp med medvetenhet om rådande regler och riktlinjer.

Oavsett evenemang eller aktivitet gäller:

  • Vid minsta symptom på sjukdom ska en inte delta i eller leda aktivitet alls!
  • Tvätta händer ofta och noga med tvål och vatten.
  • Dela inte vattenflaskor eller handdukar och liknande som kan föra över saliv.
  • Undvik trängsel och hjälp aktivt till att, i alla lägen, förhindra att trängsel uppstår genom att hålla avstånd. I synnerhet i allmänna utrymmen.

Sport och Friluft
Kultur- och fritidsförvaltningen