Årsmöte 2020

arsmote

Årsmötesprotokoll 2020 finns här>

Dagordning/föredragningslista hittar du här>
Verksamhetsberättelse 2019 finns här>
Resultaträkning 2019 finns här>
Balansräkning 2019 finns här>
Budget 2020 finns här>
Revisionsberättelse finns här>
Förslag till val 2020 finns här>