Årsmöte 2020

arsmote
På grund av risken för spridning av Coronaviruset är årsmötet framflyttat till 24 maj och kommer att hållas via telefon.

Medlemmarna i Ljusterö IS kallas till årsmöte 2020
Tid: Söndag 24 maj klockan 11.00.
Plats: via telefon. Anmäl ditt deltagande på årsmötet till info@ljustero-is.se så får du telefonnummer och kod via mejl innan mötet.

Dagordning/föredragningslista hittar du här>
Verksamhetsberättelse 2019 finns här>
Resultaträkning 2019 finns här>
Balansräkning 2019 finns här>
Budget 2020 finns här>
Revisionsberättelse finns här>
Förslag till val 2020 finns här>