Årsmöte 2020

framflyttat
På grund av risken för spridning av Coronaviruset är årsmötet framflyttat. Nytt datum meddelas senare.

Medlemmarna i Ljusterö IS kallas till årsmöte 2020
Tid: meddelas senare
Plats: meddelas senare

Dagordning/föredragningslista hittar du här>
Verksamhetsberättelse 2019 finns här>
Resultaträkning 2019 finns här>
Balansräkning 2019 finns här>
Budget 2020 finns här>
Förslag till val 2020 finns här>