Årsmöte 2019

Medlemmarna i Ljusterö IS kallas till årsmöte
Tid: söndag 12 maj klockan 11.00
Plats: Prästgården, Ljusterö

Dagordning/föredragningslista hittar du här>
Verksamhetsberättelse 2018 finns här>
Resultat- och balansräkning 2018 finns här>
Budget 2019 finns här>
Revisionsberättelse finns här>
Förslag till val 2019 finns här>