Årsmöte 2019

Årsmötesprotokoll finns här>

Dagordning/föredragningslista hittar du här>
Verksamhetsberättelse 2018 finns här>
Resultat- och balansräkning 2018 finns här>
Budget 2019 finns här>
Revisionsberättelse finns här>
Förslag till val 2019 finns här>