Årsmöte 2018

Årsmötesprotokoll hittar du här>
Dagordning/föredragningslista hittar du här>
Verksamhetsberättelse 2017 finns här>
Resultat- och balansräkning 2017 finns här>
Revisonsberättelse 2017 finns här>

Budget 2018 finns här>  
Förslag till val 2018 finns här>