Årsmöte 2018

Medlemmarna i Ljusterö IS kallas till årsmöte
Tid: söndag 18 mars 2018 klockan 15.00
Plats: Prästgården, Ljusterö

Dagordning/föredragningslista hittar du här>
Verksamhetsberättelse 2017 finns här>
Resultat- och balansräkning 2017 finns här>
Revisonsberättelse 2017 finns här>

Budget 2017 finns här>  
Förslag till val 2017 finns här>