Årsmöte 2017

På årsmötet den 11 mars valdes en ny styrelse för Ljusterö IS.

Årsmötesprotokoll hittar du här >
Dagordning/föredragningslista hittar du här >
Verksamhetsberättelse 2016 finns här >
Resultat- och balansräkning 2016 finns här >
Revisonsberättelse 2016 finns här >
Budget 2017 finns här >
Förslag till val 2017 finns här >