Årsmöte 2016

 

På årsmötet den 21 februari valdes en ny styrelse för Ljusterö IS. Styrelsen och andra kontaktpersoner hittar du under ”Om oss”. 

På länkarna nedan hittar du alla aktuella dokument från årsmötet för nedladdning.

Årsmötesprotokoll hittar du här>

Föredragningslista (dagordning) hittar du här >

Verksamhetsberättelse hittar du här >

Resultat och balansräkning hittar du här >

Budget 2016 hittar du här >

Revisionsberättelse hittar du här >

gymnastik_barn